Eneboliger

Sted:
Oslo
Dato:
2013
Estimat:
~25.000 Kr, -
Beskrivelse:

Vi hade bygd fire nye eneboliger. Vi hadde gjennomført alt byggearbeidet og hadde levert nøkkelklare hus.

P1013049.jpg
P1013050.jpg
20080417213.jpg
20080417214.jpg
20080417215.jpg
20081214396.jpg
20100821354.jpg
P1013048.jpg